Mikulovsko-destinační společnost, z.s.p.o.

 

KDO JSME? 

Mikulovsko-destinační společnost byla založena v roce 2011 jako zájmové sdružení právnických osob. Zakladatelé a členové jsou významní, schopní a zkušení aktéři cestovního ruchu, kteří společně usilují o zabezpečení vhodných podmínek pro komplexní a systematický rozvoj cestovního ruchu na území turistické destinace Mikulovsko.  
Naši zakladatelé a členové: Město Mikulov, Obec Pasohlávky, Dobrovolný svazek obcí Mikulovsko, ZO ČSOP ADONIS, APCR Mikulov, o.p.s., Svaz vinařů Mikulovské vinařské podoblasti, Dobrovolný svazek obcí Čistá Jihlava. 

NAŠE VIZE?

Základní vizí destinační společností MIkulovsko je stát se významným partnerem aktérů regionu při prosazování udržitelného rozvoje cestovního ruchu. Chceme usilovat o zabezpečení komplexního a systematického destinačního řízení, jehož výsledkem bude zákaznicky orientovaný přístup poskytovatelů služeb, nabízející autentický zážitek z pobytu na jižní Moravě. Chceme zlepšovat a zkvalitňovat produktovou nabídku destinace a aktivně ji propagovat. Budeme se snažit vyvíjet takové aktivity, který etablují Mikulovsko jako celoroční destinaci. Mikulovsko vidíme jako významnou součást turistické nabídky nejen Jižní Moravy, ale i jako součást jedné z vedoucích turistických destinací domácího turismu.

 NAŠE STRATEGICKÉ CÍLE?

  1. Rozvíjet vzájemnou spolupráci mezi klíčovými aktéry cestovního ruchu turistické oblasti Mikulovska založené na principech destinačního řízení

  2. Vytvářet a inovovat komplexní produkty cestovního ruchu pro jasně vymezené cílové skupiny návštěvníků.

  3. Zintenzivnit a zefektivnit marketingovou komunikaci a distribuci produktů cestovního ruchu turistické destinaci Mikulovsko.

  4. Získávat adekvátní informace o poptávce cestovního ruchu, a tím přispět ke kvalitnějšímu rozhodování aktérů cestovního ruchu v oblasti.

 


ČLENOVÉ:

Asociace podnikatelů cestovního ruchu Mikulov, o.p.s.

Město Mikulov

Mikulovsko, dobrovolný svazek obcí

Obec Pasohlávky

Sdružení vinařů Mikulovské vinařské podoblasti

ZO ČSOP Adonis 56/03

 


 

 

 
 
 

Dokumenty

TIC Mikulov

Náměstí 158/1
CZ 692 01 Mikulov
+420 724 987 900
tic@mikulov.cz
www.infomikulov.cz

TIC Drnholec

Náměstí Svobody 1
CZ 692 83 Drnholec
+420 519 519 210
tic@obecdrnholec.cz
www.drnholec.eu

TIC Pasohlávky

CZ 691 22 Pasohlávky 
+420 519 427 624 
tic@pasohlavky.cz
www.pasohlavky.cz

TIC Pavlov

Na Návsi 88
CZ 692 01 Pavlov
+420 602 500 567
tic@obec-pavlov.cz
www.obec-pavlov.cz

TIC Dolní Dunajovice

Dům Dr. Karla Rennera, ul. Poštovní
CZ 691 85 Dolní Dunajovice
+420 519 500 054
infocentrum@dolni-dunajovice.cz 
www.dolni-dunajovice.cz